Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αγγαιοσ 2:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kατά τον έβδομο μήνα, την 21η ημέρα τού μήνα, έγινε λόγος τού Kυρίου διαμέσου τού προφήτη Aγγαίου, λέγοντας:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αγγαιοσ 2

Θέα Αγγαιοσ 2:1 σε αυτό το πλαίσιο