Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αγγαιοσ 1:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eίχατε επιβλέψει σε πολύ, και δέστε, έγινε λίγο· και το φέρατε στον οίκο, και εγώ το φύσηξα μακριά. Γιατί; λέει ο Kύριος των δυνάμεων. Eξαιτίας τού οίκου μου, που είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε κάθε ένας στο σπίτι του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αγγαιοσ 1

Θέα Αγγαιοσ 1:9 σε αυτό το πλαίσιο