Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αγγαιοσ 1:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

κατά την 24η ημέρα τού έκτου μήνα, στον δεύτερο χρόνο τού βασιλιά Δαρείου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αγγαιοσ 1

Θέα Αγγαιοσ 1:15 σε αυτό το πλαίσιο