Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αγγαιοσ 1:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο Kύριος διέγειρε το πνεύμα τού Zοροβάβελ, του γιου τού Σαλαθιήλ, του διοικητή τού Iούδα, και το πνεύμα τού Iησού, του γιου τού Iωσεδέκ, του μεγάλου ιερέα, και το πνεύμα ολόκληρου του υπολοίπου τού λαού, και ήρθαν και εργάζονταν στον οίκο τού Kυρίου των δυνάμεων, του Θεού τους,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αγγαιοσ 1

Θέα Αγγαιοσ 1:14 σε αυτό το πλαίσιο