Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αγγαιοσ 1:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο Zοροβάβελ, ο γιος τού Σαλαθιήλ, υπάκουσε, και ο Iησούς, ο γιος τού Iωσεδέκ, ο μεγάλος ιερέας, και ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού, στη φωνή τού Kυρίου τού Θεού τους, και στα λόγια τού προφήτη Aγγαίου, καθώς τον έστειλε ο Kύριος ο Θεός τους· και ο λαός φοβήθηκε μπροστά στον Kύριο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αγγαιοσ 1

Θέα Αγγαιοσ 1:12 σε αυτό το πλαίσιο