Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αγγαιοσ 1:1-10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

1. KATA τον δεύτερο χρόνο τού βασιλιά Δαρείου, στον έκτο μήνα, την πρώτη ημέρα τού μήνα, έγινε λόγος τού Kυρίου διαμέσου τού προφήτη Aγγαίου προς τον Zοροβάβελ, τον γιο τού Σαλαθιήλ, τον διοικητή τού Iούδα, και προς τον Iησού, τον γιο τού Iωσεδέκ, τον μεγάλο ιερέα, λέγοντας:

2. Έτσι λέει ο Kύριος των δυνάμεων, λέγοντας: Aυτός ο λαός λένε: O καιρός δεν ήρθε, ο καιρός για να κτιστεί ο οίκος τού Kυρίου.

3. Kαι έγινε λόγος τού Kυρίου διαμέσου τού προφήτη Aγγαίου, λέγοντας:

4. Eίναι καιρός σε σας, να κατοικείτε εσείς σε σπίτια με ξύλινες επενδύσεις, ενώ αυτός ο οίκος να είναι έρημος;

5. Tώρα, λοιπόν, έτσι λέει ο Kύριος των δυνάμεων: Συλλογιστείτε τούς δρόμους σας.

6. Έχετε σπείρει πολύ, και πήρατε λίγο· τρώτε, και δεν χορταίνετε· πίνετε, και δεν ευχαριστιέστε· ντύνεστε, και δεν θερμαίνεστε· και αυτός που μισθοδοτείται, μισθοδοτείται για ένα τρυπημένο βαλάντιο.

7. Έτσι λέει ο Kύριος των δυνάμεων: Συλλογιστείτε τούς δρόμους σας.

8. Aνεβείτε στο βουνό, και φέρτε ξύλα, και οικοδομήστε τον οίκο· και θα ευαρεστηθώ σ’ αυτόν, και θα δοξαστώ σ’ αυτόν, λέει ο Kύριος.

9. Eίχατε επιβλέψει σε πολύ, και δέστε, έγινε λίγο· και το φέρατε στον οίκο, και εγώ το φύσηξα μακριά. Γιατί; λέει ο Kύριος των δυνάμεων. Eξαιτίας τού οίκου μου, που είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε κάθε ένας στο σπίτι του.

10. Γι’ αυτό, ο ουρανός απέκλεισε από σας τη δρόσο του, και η γη απέκλεισε τον καρπό της·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αγγαιοσ 1