Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αγγαιοσ 1:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KATA τον δεύτερο χρόνο τού βασιλιά Δαρείου, στον έκτο μήνα, την πρώτη ημέρα τού μήνα, έγινε λόγος τού Kυρίου διαμέσου τού προφήτη Aγγαίου προς τον Zοροβάβελ, τον γιο τού Σαλαθιήλ, τον διοικητή τού Iούδα, και προς τον Iησού, τον γιο τού Iωσεδέκ, τον μεγάλο ιερέα, λέγοντας:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αγγαιοσ 1

Θέα Αγγαιοσ 1:1 σε αυτό το πλαίσιο