Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αββακουμ 3:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eίδα τις σκηνές τής Aιθιοπίας με θλίψη· τρόμαξαν τα παραπετάσματα της γης Mαδιάμ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αββακουμ 3

Θέα Αββακουμ 3:7 σε αυτό το πλαίσιο