Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αββακουμ 3:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Στάθηκε, και μέτρησε τη γη· κοίταξε, και διέλυσε τα έθνη·και τα αιώνια βουνά συντρίφτηκαν, και οι αιώνιοι λόφοι ταπεινώθηκαν· οι δρόμοι του είναι αιώνιοι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αββακουμ 3

Θέα Αββακουμ 3:6 σε αυτό το πλαίσιο