Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αββακουμ 3:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι η λάμψη του ήταν σαν το φως· ακτίνες έβγαιναν από το χέρι του, και εκεί ήταν ο κρυψώνας τής δύναμής του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αββακουμ 3

Θέα Αββακουμ 3:4 σε αυτό το πλαίσιο