Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αββακουμ 3:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Bγήκες για σωτηρία τού λαού σου, για σωτηρία τού χρισμένου σου·πάταξες τον αρχηγό τού οίκου των ασεβών, αποκάλυψες τα θεμέλια μέχρι το βάθος. (Διάψαλμα).

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αββακουμ 3

Θέα Αββακουμ 3:13 σε αυτό το πλαίσιο