Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αββακουμ 2:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aλλοίμονο σ’ αυτόν που πλεονεκτεί με κακή πλεονεξία για το σπίτι του, για να βάλει τη φωλιά του ψηλά, για να ελευθερωθεί από το χέρι τού κακού!

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αββακουμ 2

Θέα Αββακουμ 2:9 σε αυτό το πλαίσιο