Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αββακουμ 2:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι μάλιστα είναι προπετής εξαιτίας τού κρασιού, άνδρας αλαζόνας, ούτε ησυχάζει·ο οποίος πλαταίνει την ψυχή του σαν τον άδη, και είναι σαν τον θάνατο, και δεν χορταίνει,αλλά συγκεντρώνει στον εαυτό του όλα τα έθνη, και πιάνει για τον εαυτό του όλους τούς λαούς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αββακουμ 2

Θέα Αββακουμ 2:5 σε αυτό το πλαίσιο