Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αββακουμ 2:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Ποια είναι η ωφέλεια του γλυπτού, ότι ο γλύπτης του το σκάλισε;Tου χωνευτή, και του δασκάλου τού ψέματος, ότι αυτός που το κατασκεύασε έχει το θάρρος του στο έργο του, ώστε να κάνει άφωνα είδωλα;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αββακουμ 2

Θέα Αββακουμ 2:18 σε αυτό το πλαίσιο