Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αββακουμ 1:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Δέστε ανάμεσα στα έθνη, και κοιτάξτε με προσοχή, και θαυμάστε σε υπερβολικό βαθμό·επειδή, εγώ θα πράξω ένα έργο στις ημέρες σας, που δεν θα το πιστέψετε, αν κάποιος σας το διηγηθεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αββακουμ 1

Θέα Αββακουμ 1:5 σε αυτό το πλαίσιο