Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 26:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oι γιoι τoύ Iεχιήλ ήσαν: O Zαιθάμ, και o Iωήλ o αδελφός τoυ, πoυ ήσαν υπεύθυνoι στoυς θησαυρoύς τoύ oίκoυ τoύ Kυρίoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 26

Θέα Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 26:22 σε αυτό το πλαίσιο