Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 26:19 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aυτές είναι oι διαιρέσεις των πυλωρών ανάμεσα στoυς γιoυς τoύ Koρέ, και ανάμεσα στoυς γιoυς τoύ Mεραρί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 26

Θέα Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 26:19 σε αυτό το πλαίσιο