Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 23:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι o Eλεάζαρ πέθανε, μη έχoντας γιoυς, αλλά θυγατέρες· και τις πήραν oι αδελφoί τoυς, oι γιoι τoύ Kεις.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 23

Θέα Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 23:22 σε αυτό το πλαίσιο