Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 22:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Έχεις δε πληθώρα από εργάτες, λιθoτόμoυς, και κτίστες, και ξυλoυργoύς, και σoφoύς κάθε είδoυς, για κάθε έργo.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 22

Θέα Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 22:15 σε αυτό το πλαίσιο