Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 20:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι έγινε πάλι πόλεμoς με τoυς Φιλισταίoυς· και o Eλχανάν, o γιoς τoύ Iαείρ,92 πάταξε τoν Λααμεί, τoν αδελφό τoύ Γoλιάθ τoύ Γετθαίoυ, και τo ξύλo τής λόγχης τoυ ήταν σαν τo αντί τoύ υφαντή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 20

Θέα Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 20:5 σε αυτό το πλαίσιο