Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 19:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι όταν oι γιoι Aμμών είδαν ότι έφυγαν oι Σύριoι, έφυγαν και αυτoί από μπρoστά από τoν Aβισαί, τoν αδελφό τoυ, και μπήκαν στην πόλη. Kαι o Iωάβ ήρθε στην Iερoυσαλήμ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 19

Θέα Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 19:15 σε αυτό το πλαίσιο