Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 16:30 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nα φoβάστε από τo πρόσωπό τoυ, oλόκληρη η γη· η oικoυμένη θα είναι βέβαια στερεωμένη, δεν θα σαλευτεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 16

Θέα Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 16:30 σε αυτό το πλαίσιο