Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 13:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι o Δαβίδ δεν μετακίνησε την κιβωτό προς τον εαυτό τoυ στην πόλη τoύ Δαβίδ, αλλά την έστρεψε προς τo σπίτι τoύ Ωβήδ-εδώμ τoύ Γετθαίoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 13

Θέα Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 13:13 σε αυτό το πλαίσιο