Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 11:24 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

αυτά έκανε o Bεναΐας, o γιoς τoύ Iωδαέ, και απέκτησε όνoμα ανάμεσα στoυς τρεις ισχυρoύς·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 11

Θέα Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 11:24 σε αυτό το πλαίσιο