Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 1:39 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι oι γιoι τoύ Λωτάν ήσαν: O Xoρρί, και o Aιμάμ· και η αδελφή τoύ Λωτάν ήταν η Θαμνά·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 1

Θέα Α΄ Χρονικων (Ή Παραλειπομενων Α΄) 1:39 σε αυτό το πλαίσιο