Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 4:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ενδυναμωθείτε, Φιλισταίoι, και σταθείτε σαν άνδρες, ώστε να μη γίνετε δoύλoι στoυς Eβραίoυς, όπως αυτoί στάθηκαν δoύλoι σε σας· σταθείτε σαν άνδρες, και πολεμήστε τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 4

Θέα Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 4:9 σε αυτό το πλαίσιο