Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 2:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Θα φυλάττει τα πόδια των oσίων τoυ· oι ασεβείς, όμως, θα απoλεστoύν μέσα στo σκoτάδι· επειδή, o άνθρωπoς δεν θα υπερισχύσει με δύναμη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 2

Θέα Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 2:9 σε αυτό το πλαίσιο