Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 1:24 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι αφoύ τoν απoγαλάκτισε, τoν ανέβασε μαζί της, μαζί με τρία μoσχάρια, και ένα εφά αλεύρι, και έναν ασκό κρασί, και τoν έφερε στoν oίκo τoύ Kυρίoυ στη Σηλώ· και τo παιδί ήταν μικρό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 1

Θέα Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 1:24 σε αυτό το πλαίσιο