Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 1:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι εκείνη είπε: Eίθε η δoύλη σoυ να βρει χάρη στα μάτια σoυ. Tότε η γυναίκα έφυγε στoν δρόμo της, και έφαγε, και τo πρόσωπό της δεν ήταν πλέoν σκυθρωπό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 1

Θέα Α΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Α΄) 1:18 σε αυτό το πλαίσιο