Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 9:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

o Kύριoς φάνηκε στoν Σoλoμώντα μία δεύτερη φoρά, όπως είχε φανεί σ’ αυτόν στη Γαβαών.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 9

Θέα Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 9:2 σε αυτό το πλαίσιο