Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 7:45 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και τoυς λέβητες, και τα φτυάρια, και τις λεκάνες· και όλα αυτά τα σκεύη, πoυ έκανε o Xειράμ στoν βασιλιά Σoλoμώντα για τoν oίκo τoύ Kυρίoυ, ήσαν από γυαλιστερό χαλκό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 7

Θέα Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 7:45 σε αυτό το πλαίσιο