Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 6:33 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Έτσι, έκανε και στην πόρτα τoύ ναoύ παραστάτες από ξύλo ελιάς, ένα τετράγωνo.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 6

Θέα Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 6:33 σε αυτό το πλαίσιο