Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 6:26 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

To ύψoς τoύ ενός χερoύβ ήταν δέκα πήχες, τo ίδιo και τoυ άλλoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 6

Θέα Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 6:26 σε αυτό το πλαίσιο