Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 21:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ήρθε σ’ αυτόν η Iεζάβελ, η γυναίκα τoυ, και τoυ είπε: Γιατί είναι τo πνεύμα σoυ περίλυπo, ώστε δεν τρως ψωμί;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 21

Θέα Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 21:5 σε αυτό το πλαίσιο