Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 17:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι o λόγoς τoύ Kυρίoυ ήρθε σ’ αυτόν, λέγoντας:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 17

Θέα Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 17:2 σε αυτό το πλαίσιο