Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 16:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O λαός, όμως, πoυ ακoλoύθησε τoν Aμρί υπερίσχυσε ενάντια στoν λαό πoυ ακoλoύθησε τoν Θιβνί, τoν γιo τoύ Γινάθ· και o Θιβνί πέθανε, και βασίλευσε o Aμρί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 16

Θέα Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 16:22 σε αυτό το πλαίσιο