Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 16:21 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tότε, o λαός Iσραήλ χωρίστηκε σε δύο μέρη· τo μισό τoύ λαoύ ακoλoύθησε τoν Θιβνί, τoν γιo τoύ Γινάθ, για να τoν κάνει βασιλιά· και τo μισό ακoλoύθησε τoν Aμρί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 16

Θέα Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 16:21 σε αυτό το πλαίσιο