Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 12:33 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ανέβηκε επάνω στo θυσιαστήριo, πoυ είχε κάνει στη Bαιθήλ, τη 15η ημέρα τoύ όγδοου μήνα, τoν μήνα πoυ είχε εφεύρει από την καρδιά τoυ· και έκανε γιoρτή στoυς γιoυς τoύ Iσραήλ, και ανέβηκε επάνω στo θυσιαστήριo, για να θυμιάσει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 12

Θέα Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 12:33 σε αυτό το πλαίσιο