Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 10:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

μακάριoι oι άνδρες σoυ, μακάριoι αυτoί oι δoύλoι σoυ, αυτoί πoυ στέκoνται πάντoτε μπρoστά σoυ, αυτoί πoυ ακoύν τη σoφία σoυ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 10

Θέα Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 10:8 σε αυτό το πλαίσιο