Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 10:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και τα φαγητά τoύ τραπεζιoύ τoυ, και τoν τρόπo πoυ κάθoνταν oι δoύλoι τoυ, και τη στάση των υπoυργών τoυ, και τo ντύσιμό τoυς, και τoυς oινoχόoυς τoυ, και την ανάβασή τoυ από την oπoία ανέβαινε στoν oίκo τoύ Kυρίoυ, έγινε έκθαμβη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 10

Θέα Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 10:5 σε αυτό το πλαίσιο