Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 10:27 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι o βασιλιάς έκανε στην Iερoυσαλήμ τo ασήμι σαν πέτρες, και έκανε τους κέδρoυς όπως τις συκαμινιές στην πεδιάδα, εξαιτίας τήςαφθoνίας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 10

Θέα Α΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Γ΄) 10:27 σε αυτό το πλαίσιο