Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 3:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ώστε, αφού δικαιωθήκαμε διαμέσου τής χάρης εκείνου, να γίνουμε κληρονόμοι σύμφωνα με την ελπίδα τής αιώνιας ζωής.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 3

Θέα Προσ Τιτον 3:7 σε αυτό το πλαίσιο