Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 3:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

όχι από έργα δικαιοσύνης, που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεός του μας έσωσε, διαμέσου λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαίνισης του Aγίου Πνεύματος,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 3

Θέα Προσ Τιτον 3:5 σε αυτό το πλαίσιο