Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 3:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

να μη βλασφημούν κανέναν, να είναι άμαχοι, συμβιβαστικοί, να δείχνουν κάθε πραότητα σε όλους τούς ανθρώπους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 3

Θέα Προσ Τιτον 3:2 σε αυτό το πλαίσιο