Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 2:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

τους δούλους να τους νουθετείς να υποτάσσονται στους δικούς τους κυρίους, να τους ευαρεστούν σε όλα, να μη αντιμιλούν·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 2

Θέα Προσ Τιτον 2:9 σε αυτό το πλαίσιο