Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 1:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

όποιος είναι χωρίς κατηγορία, άνδρας μιας γυναίκας, που έχει παιδιά πιστά, που δεν κατηγορούνται ως άσωτα ή ανυπότακτα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 1

Θέα Προσ Τιτον 1:6 σε αυτό το πλαίσιο