Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Τιτον 1:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

H μαρτυρία αυτή είναι αληθινή· για την οποία αιτία να τους ελέγχεις απότομα, για να υγιαίνουν στην πίστη·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιτον 1

Θέα Προσ Τιτον 1:13 σε αυτό το πλαίσιο