Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 8:39 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ούτε ύψωμα ούτε βάθος ούτε κάποια άλλη κτίση, θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη τού Θεού, η οποία υπάρχει στον Iησού Xριστό τον Kύριό μας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 8

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 8:39 σε αυτό το πλαίσιο