Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 8:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, ο νόμος τού Πνεύματος της ζωής, που είναι στον Iησού Xριστό, με ελευθέρωσε από τον νόμο τής αμαρτίας και του θανάτου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 8

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 8:2 σε αυτό το πλαίσιο